Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL110 Anayasa Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
ADL111 Hukuka Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
ADL113 Medeni Hukuk I (Kişiler ve Aile Hukuku) 3+0+0 Zorunlu 4
ADL114 Büro Yönetim Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
ADL119 Klavye Kullanımı I 3+0+0 Zorunlu 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
AYD101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] US1 Üniversite Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL120 Ceza Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
ADL122 İdare Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
ADL123 Yargı Örgütü 2+0+0 Zorunlu 3
ADL125 Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar 2+0+0 Zorunlu 3
ADL126 Klavye Kullanımı II 2+0+0 Zorunlu 3
ADL129 Medeni Hukuk II (Eşya ve Miras Hukuku) 3+0+0 Zorunlu 3
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
AYD102 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] US2 Üniversite Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL201 İdari Yargı 2+0+0 Zorunlu 2
ADL210 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
ADL211 Medeni Usul Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
ADL212 Ceza Usul Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
ADL213 Klavye Kullanımı III 2+0+0 Zorunlu 2
ADL214 Borçlar Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
ADL216 Yazı İşleri Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 2
ADL217 Tebligat Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
ASJ1 Staj I 0+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 24
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADL220 Kıymetli Evrak Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
ADL223 İş Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
ADL227 Dosyalama ve Arşivleme 2+0+0 Zorunlu 2
ADL240 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
ADL241 Klavye Kullanımı IV 2+0+0 Zorunlu 2
ADL242 İcra-İflas Hukuku 4+0+0 Zorunlu 3
ASJ2 Staj II 0+0+0 Zorunlu 4
[G] US4 Üniversite Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 21
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5660