Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Odyoloji - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01910100 Anatomi 3+0+0 Zorunlu 6
01910101 Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 6
01910102 Temel Odyoloji 3+0+1 Zorunlu 7
01910103 Ses Fiziği ve Akustik 2+0+0 Zorunlu 5
99500010 İş sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
99900015 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01920100 KBB Hastalıkları 2+0+0 Zorunlu 8
01920101 Odyolojik Değerlendirme Yöntemleri I 3+0+2 Zorunlu 8
01920102 Özel Gereksinimli Bireyler 2+0+0 Zorunlu 6
01920103 İşitme Cihazlarına Giriş 2+0+1 Zorunlu 8
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01930100 Enstrumantasyon ve Kalibrasyon 2+0+1 Zorunlu 4
01930101 Odyolojik Değerlendirme Yöntemleri II 3+0+2 Zorunlu 8
01930102 Pediatrik Odyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
01930103 Dil ve Konuşma Gelişimi 2+0+0 Zorunlu 4
99900012 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS01 Bölüm Seçmeli I - Seçmeli 5 1
[G] US1 Üniversite Seçmeli I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01940100 Elektrofizyolojik Test Yöntemleri 2+0+2 Zorunlu 4
01940101 Rehabilitatif Odyoloji 2+0+0 Zorunlu 4
01940102 Amplifikasyon Sistemleri Seçim ve Uygulama Prensipleri I 2+0+2 Zorunlu 4
01940103 Otoloji ve Nörootoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99900013 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS02 Bölüm Seçmeli II - Seçmeli 5 1
[G] US2 Üniversite Seçmeli II - Seçmeli 3 1
[G] YS01 Yüksekokul Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01950100 Tanısal Odyoloji 3+0+0 Zorunlu 5
01950101 Merkezi İşitsel İşlemleme ve İşitsel Algı 2+0+0 Zorunlu 3
01950102 Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Yöntemleri I 2+0+2 Zorunlu 4
01950103 İşitsel İmplantlar 2+0+0 Zorunlu 3
99500008 Sağlıkta Araştırma ve Biyoistatistik 2+0+2 Zorunlu 3
99900004 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS03 Bölüm Seçmeli III - Seçmeli 5 1
[G] YS02 Yüksekokul Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01960100 İşitsel Rehabilitasyon Uygulamaları 2+0+2 Zorunlu 3
01960101 Amplifikasyon Sistemleri Seçim ve Uygulama Prensipleri II 2+0+2 Zorunlu 4
01960102 Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Yöntemleri II 2+0+2 Zorunlu 4
01960103 Dil ve Konuşma Bozuklukları 2+0+0 Zorunlu 2
01960104 Geriatrik Odyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
01960105 Endüstriyel Odyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
99900005 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS04 Bölüm Seçmeli IV - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01970100 Klinik Çalışma I 1+8+0 Zorunlu 9
01970101 Bitirme Projesi I 0+0+2 Zorunlu 2
01970102 İşitsel Rehabilitasyon Uygulamalarında Eğitim Programı ve Materyal Hazırlama 2+0+0 Zorunlu 2
01970103 Staj 0+0+0 Zorunlu 5
99900001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS05 Bölüm Seçmeli VI - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01980100 Klinik Çalışma II 1+8+0 Zorunlu 9
01980101 Odyolojide Vaka Tartışmaları 2+0+0 Zorunlu 4
01980102 Tinnitus ve Hiperakuzi 2+0+0 Zorunlu 3
01980103 Bitirme Projesi II 0+0+2 Zorunlu 2
99900002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS06 Bölüm Seçmeli VIII - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5665