Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Odyoloji - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ING101 İniglizce I 3+0+0 Zorunlu 3
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 2+0+0 Zorunlu 3
ODY109 Odyolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
ODY119 Genel Anotomi 3+0+0 Zorunlu 4
ODY129 Genel Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
ODY151 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 2
TUR101 Türk Dili I 0+0+0 Zorunlu 2
[G] S11 Bölüm Seçmeli Ders - Zorunlu 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 2+0+0 Zorunlu 3
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ING102 İngilizce-II 3+0+0 Zorunlu 3
ODY118 Dil ve Konuşmanın İşitsel Algı Süreçleri 2+0+0 Zorunlu 3
ODY122 Tıbbi Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
ODY128 Temel Otorinolaringoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ODY138 Odyolojik Değerlendirme Yötemleri-I 2+0+0 Zorunlu 5
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S12 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING103 İngilizce-III 3+0+0 Zorunlu 3
ODY219 Vestibüler Değerlendirme Yöntemleri 2+2+0 Zorunlu 4
ODY229 Pediatrik Odyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
ODY239 Odyolojik Değerlendirme Yöntemleri-II 2+2+0 Zorunlu 5
ODY241 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
ODY249 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon 1+2+0 Zorunlu 3
ODY259 İşitme ve Vestibüler Sistem Hastalıkları 2+0+0 Zorunlu 3
[G] S21 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING104 İngilizce-IV 3+0+0 Zorunlu 3
ODY218 İleri Elektrofizyolojik Test Yöntemleri 2+2+0 Zorunlu 4
ODY228 Rehabilitasyonun Temel Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 2
ODY238 Amlifikasyon Uygulamalarına Giriş 2+2+0 Zorunlu 4
ODY248 Dil ve Konuşma Bilimi 2+0+0 Zorunlu 3
ODY252 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 2
ODY258 Klinik Beceri Geliştirme 4+2+0 Zorunlu 6
[G] S22 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US22 Üniversite Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING105 İngilizce-V 3+0+0 Zorunlu 3
ODY319 Odyolojik ve Vestibüler Yorum ve Tanılama 3+0+0 Zorunlu 4
ODY329 Merkezi İşitsel İşlemleme Bozuklukları 3+0+0 Zorunlu 5
ODY339 İşitme Cihazı Seçim ve Uygulama Prensipleri 2+2+0 Zorunlu 5
ODY349 Vestibüler Rehabilitasyon 3+0+0 Zorunlu 4
[G] S31 Bölüm Seçmeli Dersi - Seçmeli 6 2
[G] US31 Üniversite Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING106 İngilizce-VI 3+0+0 Zorunlu 3
ODY318 İşitsel (Re)habilitasyon Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 4
ODY328 Koklear İmplant Seçim ve Uygulama Prensipleri 2+2+0 Zorunlu 5
ODY338 Odyoloji’de Özel Konular 2+0+0 Zorunlu 3
ODY348 Yaz Stajı 0+8+0 Zorunlu 6
[G] S32 Bölüm Seçmeli Dersi - Seçmeli 6 2
[G] US32 Üniversite Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ODY419 Klinik Çalışma-I 0+24+0 Zorunlu 16
ODY429 Odyoloji Seminerleri 3+0+0 Zorunlu 5
[G] S41 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ODY418 Klinik Çalışma-II 0+24+0 Zorunlu 16
ODY428 Bitirme Projesi 2+2+0 Zorunlu 5
[G] S42 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5665