Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Hemşirelik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 0+0+0 Zorunlu 2
HEM101 Genel Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM111 Felsefeye ve Mantığa Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
HEM121 Sağlık Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
HEM151 Sağlık ve Hemşirelik Disiplinine Giriş 4+0+0 Zorunlu 5
HEM161 Yabancı Dil (İng) I 2+0+0 Zorunlu 2
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0+0 Zorunlu 2
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 0+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 24
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
ATA102 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II 0+0+0 Zorunlu 2
HEM102 Sosyal Antropoloji 3+0+0 Zorunlu 3
HEM112 Hemşirelik Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
HEM122 Birey ve Ailenin Gelişimi 3+0+0 Zorunlu 4
HEM132 İnsan Hakları 2+0+0 Zorunlu 2
HEM142 Ekonomiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
HEM152 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 2
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0+0 Zorunlu 2
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S14 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM201 Anatomi 2+2+0 Zorunlu 4
HEM211 Fizyoloji 3+1+0 Zorunlu 4
HEM221 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
HEM241 Sağlığı Değerlendirme 3+8+0 Zorunlu 8
HEM251 Yabancı Dil (İng) III 2+0+0 Zorunlu 2
HEM261 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 2
HEM281 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S21 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM204 Hemşirelik Uygulama Esasları 4+10+0 Zorunlu 10
HEM214 Microbiyoloji-Parazitoloji 2+2+0 Zorunlu 3
HEM224 Liderlik 2+0+0 Zorunlu 2
HEM232 Genel Beslenme ve Hastalıklarda Beslenme 2+0+0 Zorunlu 2
HEM242 Hemşirelikte Estetik Bilme 2+0+0 Zorunlu 3
HEM252 Hemşirelikte Etik Bilme 2+0+0 Zorunlu 2
HEM272 Sağlık Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
HEM282 Yaz Stajı 0+6+0 Zorunlu 3
[G] S22 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM301 Erişkin-Yaşlıda Sağlık Sorunları ve Hemşirelik 6+8+0 Zorunlu 10
HEM311 Patofizyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM331 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM341 Erişkin ve Yaşlıda Klinik Bilimler 2+0+0 Zorunlu 2
HEM351 Hemşire-Hasta İlişkisinde İletişim 3+0+0 Zorunlu 3
HEM371 Yabancı Dil IV 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S31 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
[G] US5 Üniversite Seçmeli Ders Grubu V - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM302 Çocuk Bekleyen Aile ve Hemşirelik 4+8+0 Zorunlu 8
HEM312 Çocuk Büyüten Aile ve Hemşirelik 4+8+0 Zorunlu 8
HEM324 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 3
HEM326 Hemşirelikte Araştırma 3+0+0 Zorunlu 3
HEM372 Mesleki İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S32 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US6 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VI - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM401 Halk Sağlığı Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 8
HEM411 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4+8+0 Zorunlu 8
HEM441 Mesleki İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S41 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 21
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM402 Klinik/Saha Çalışması 0+20+0 Zorunlu 10
HEM412 Hemşirelikte Yönetim 2+2+0 Zorunlu 3
HEM422 Seminer 2+0+0 Zorunlu 3
HEM432 Mesleki İngilizce III 2+0+0 Zorunlu 2
HEM442 Bitirme Tezi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] S42 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S44 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US8 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VIII - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5666