Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Hemşirelik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02010101 Felsefeye Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
02010102 Sağlık ve Hemşirelik Disiplinine Giriş 3+0+0 Zorunlu 16
99500001 Psikolojiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
99500010 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
99900001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
99900004 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
99900012 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02020104 Sosyal Antropoloji 2+0+0 Zorunlu 3
02020105 Hemşirelik Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
02020106 Birey ve Ailenin Gelişimi 3+0+0 Zorunlu 12
02020107 İnsan Hakları 2+0+0 Zorunlu 3
02020108 Sağlık Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
99900002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
99900005 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
99900013 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02030200 Anatomi 2+0+2 Zorunlu 3
02030201 Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
02030202 Sağlık Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
02030203 Sağlığı Değerlendirme 3+0+8 Zorunlu 9
99500002 Tıbbi Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] BS01 Bölüm Seçmeli I - Seçmeli 5 1
 [G] YS01 Yüksekokul Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02040206 Hemşirelik Uygulama Esasları 4+6+4 Zorunlu 12
02040207 Liderlik 2+0+0 Zorunlu 2
02040208 Hemşirelikte Estetik Bilme 2+0+0 Zorunlu 3
99500003 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] BS02 Bölüm Seçmeli II - Seçmeli 5 1
 [G] YS02 Yüksekokul Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02050300 Erişkin ve Yaşlıda Sağlık Sorunları ve Hemşirelik 6+8+0 Zorunlu 10
02050302 Hemşire-Hasta İlişkisinde İletişim 3+0+0 Zorunlu 2
02050303 Hemşirelikte Etik Bilme 2+0+0 Zorunlu 2
99500004 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99500008 Sağlıkta Araştırma ve Biyoistatistik 2+0+2 Zorunlu 3
 [G] BS03 Bölüm Seçmeli III - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02060304 Çocuk Bekleyen Aile ve Hemşirelik 4+8+0 Zorunlu 9
02060305 Çocuk Büyüten Aile ve Hemşirelik 4+8+0 Zorunlu 9
02060306 Beslenmede Hemşirelik Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] BS04 Bölüm Seçmeli V - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02070400 Halk Sağlığı Hemşireliği 4+8+0 Zorunlu 9
02070401 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4+8+0 Zorunlu 9
99900015 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 4+0+0 Zorunlu 4
 [G] BS05 Bölüm Seçmeli VII - Seçmeli 5 1
 [G] US1 Üniversite Seçmeli I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02080403 Klinik/Saha Çalışması 0+24+0 Zorunlu 12
02080404 Hemşirelikte Yönetim 2+2+0 Zorunlu 3
02080405 Seminer 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] BS06 Bölüm Seçmeli VIII - Seçmeli 10 2
 [G] US2 Üniversite Seçmeli II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5666