Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01810101 Gelişim Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
01810102 Anatomi 2+0+0 Zorunlu 4
01810103 Aile Yaşam Döngüsü 3+0+0 Zorunlu 5
01810104 Tıbbi Biyoloji Ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 3
99500007 Anne Ve Çocuk Beslenmesi 2+0+0 Zorunlu 4
99500010 İş Sağlığı Ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
99900001 Atatürk İlkeleri Ve Inkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
99900004 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
99900012 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01820105 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 4
01820106 Çocuk Gelişimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
01820107 Temel Bilgi Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 4
01820108 Yaratıcı Drama 2+0+0 Zorunlu 3
01820109 Çocuğu Tanıma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
01820110 Bilişsel-Dil Gelişimi Ve Desteklenmesi 3+0+0 Zorunlu 6
99900002 Atatürk İlkeleri Ve Inkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
99900005 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
99900013 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01830201 Anne Ve Çocuk Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 3
01830202 Davranışsal Sorunlar Ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 2
01830203 Erken Çocukluk Eğitim Programları 2+0+0 Zorunlu 2
01830204 Fiziksel Ve Motor Gelişimi Ve Desteklenmesi 3+0+0 Zorunlu 3
01830205 Çocuk Ve Oyun 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS01 Bölüm Seçmeli - Seçmeli 10 2
[G] US1 Üniversite Seçmeli - Seçmeli 3 1
[G] YS01 Yüksekokul Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01840206 Özel Gereksinimli Çocuklar Ve Desteklenmesi 3+0+0 Zorunlu 3
01840207 Hasta Çocuklar Ve Desteklenmesi 2+0+0 Zorunlu 2
01840208 Gelişimsel Psikopatoloji 3+0+0 Zorunlu 3
01840209 Sosyal-Duygusal Gelişim Ve Desteklenmesi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] BS02 Bölüm Seçmeli - Seçmeli 15 3
[G] US2 Üniversite Seçmeli - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01850301 Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışmaları 2+6+0 Zorunlu 15
01850302 Gelişimsel Tanılama Ve Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 2
99500008 Sağlıkta Araştırma Ve Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 3
[G] BS03 Bölüm Seçmeli - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01860303 Gelişimsel Destek Programları 2+0+0 Zorunlu 3
01860304 Çocuk Gelişiminde Yaklaşımlar 2+0+0 Zorunlu 3
01860305 Erken Çocukluk Döneminde Alan Çalışmaları 2+6+0 Zorunlu 15
99900015 Medeniyet Tasavvuru Ve Ahilik 4+0+0 Zorunlu 4
[G] BS04 Bölüm Seçmeli - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01870401 Özel Gereksinimli Çocuklarda Alan Çalışması 2+6+0 Zorunlu 10
01870402 Staj 0+0+0 Zorunlu 5
01870403 Bitirme Projesi I 1+0+0 Zorunlu 6
01870404 Orta Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Gelişim 2+0+0 Zorunlu 2
01870405 Erken Müdahale 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS05 Bölüm Seçmeli - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01880406 Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı 2+0+0 Zorunlu 4
01880407 Dezavantajlı Çocuklarda Alan Çalışmaları 2+6+0 Zorunlu 10
01880408 Mesleki Mevzuat Ve Etik 2+0+0 Zorunlu 2
01880409 Bitirme Projesi II 1+0+0 Zorunlu 6
01880410 Çocuk Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
[G] YS02 Yüksekokul Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5667