Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
CG111 Genel Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 3
CG113 Anatomi 2+0+0 Zorunlu 3
CG114 Aile Yaşam Döngüsü 3+0+0 Zorunlu 4
CG115 Çocuk Gelişimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
CG116 Sosyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
CG161 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S11 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
CG120 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
CG122 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 3
CG123 Anne ve Çocuk Beslenmesi 3+0+0 Zorunlu 3
CG124 Gelişim Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 3
CG125 Yaratıcı Drama 2+0+0 Zorunlu 2
CG142 Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0+0 Zorunlu 3
CG162 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 3
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S12 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CG212 Fiziksel ve Motor Gelişiminin Desteklenmesi 4+0+0 Zorunlu 3
CG213 Özel Gereksinimli Çocuklar 4+0+0 Zorunlu 3
CG214 İletişim 3+0+0 Zorunlu 3
CG215 Müzik Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 2
CG241 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 4
CG261 Yabancı Dil III 2+0+0 Zorunlu 3
CG271 Bilişsel ve Dil Gelişiminin Desteklenmesi 4+0+0 Zorunlu 3
[G] S21 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US3 Üniversite Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CG223 Davranışsal Sorunlar ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 3
CG224 Sosyal ve Duygusal Gelişimin Desteklenmesi 4+0+0 Zorunlu 4
CG225 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Desteklenmesi 4+0+0 Zorunlu 3
CG242 Çocuk ve Oyun 3+0+0 Zorunlu 3
CG272 Mesleki Yabancı Dil 2+0+0 Zorunlu 3
CG282 Topluma Hizmet 2+0+0 Zorunlu 2
CG292 Hasta Çocuklar ve Desteklenmesi 3+0+0 Zorunlu 3
[G] S22 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US4 Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CG313 Erken Müdahale 3+0+0 Zorunlu 3
CG314 Gelişimsel Tanılama ve Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 3
CG315 Erken Çocukluk Eğitim Programları 3+0+0 Zorunlu 3
CG317 Çocuk Gelişmesinde Alan Çalışması 1+4+0 Zorunlu 4
CG318 Çocuk Gelişiminde Araştırma Planlama 3+0+0 Zorunlu 3
CG319 Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışmaları 2+4+0 Zorunlu 5
[G] US5 Üniversite Seçmeli Ders Grubu V - Zorunlu 3 1
[G] S31 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CG316 Gelişimsel Psikopatoloji 3+0+0 Zorunlu 3
CG320 Anne ve Bebek Sağlığı 3+0+0 Zorunlu 3
CG322 Biyoistatistik 3+0+0 Zorunlu 3
CG323 Çocuk Gelişiminde Yaklaşımlar 2+0+0 Zorunlu 2
CG324 Erken Çocukluk Döneminde Alan Çalışmaları 2+8+0 Zorunlu 4
CG325 Bireysel Eğitim Programları 2+0+0 Zorunlu 2
CG326 Gelişimsel Destek Programları 3+0+0 Zorunlu 4
[G] S32 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 24
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CG411 Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 3
CG414 Özel Gereksinimli Çocuklarda Alan Çalışması 2+4+0 Zorunlu 4
CG415 Bitirme Projesi I 2+0+0 Zorunlu 4
CG416 Yaz Stajı 0+8+0 Zorunlu 4
CG417 Çocuk Hakları ve Hukuk 2+0+0 Zorunlu 3
CG418 Ergenlik Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 3
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 3
[G] S41 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
CG419 Çocuk İhmal ve İstismarı 3+0+0 Zorunlu 3
CG420 Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı 3+0+0 Zorunlu 5
CG423 Mesleki Mevzuat ve Etik 2+0+0 Zorunlu 5
CG424 Bitirme Projesi II 2+0+0 Zorunlu 2
CG425 Dezavantajlı Çocuklarda Alan Çalışmaları 2+4+0 Zorunlu 6
[G] S42 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5667