Tıp Fakültesi / Tıp - Dersler Yıl
1.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 40+0+0 Zorunlu 2
ING112 İngilizce 2+0+0 Zorunlu 2
KRL11 Hücre Yapısı 1+0+0 Zorunlu 10
KRL12 Hücreler Arası Etkileşim 1+0+0 Zorunlu 8
KRL13 Genom ve Kalıtım 1+0+0 Zorunlu 10
KRL14 Kıkırdak ve Kemik Dokuları 1+0+0 Zorunlu 10
KRL15 Kanıta Dayalı Tıp ve Etik 1+0+0 Zorunlu 10
MTA101 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 2+0+0 Zorunlu 3
TUR112 Türk Dili 40+0+0 Zorunlu 2
[G] US1 Üniversite Seçmeli Ders Grubu I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 60
Gruplu Dersleri Göster
2.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KRL21 Hareket Sistemi 1+0+0 Zorunlu 13
KRL22 Sinir Sistemi ve Duyu Organları 1+0+0 Zorunlu 10
KRL23 Dolaşım/Solunum Sistemi 1+0+0 Zorunlu 12
KRL24 Sindirim Sistemi ve Metabolizma 1+0+0 Zorunlu 12
KRL25 Üreme/Boşaltım ve Endokrin Sistem 1+0+0 Zorunlu 10
[G] US3 Üniversite Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 60
Gruplu Dersleri Göster
3.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KRL31 Halk Sağlığı, Hastalıkların Biyolojik Temeli ve Neoplazi 1+0+0 Zorunlu 8
KRL32 Hastalıkların Mikrobiyolojik Temeli ve Enfeksiyon 1+0+0 Zorunlu 12
KRL33 Kardiyopulmoner Sistem ve Halk Sağlığı 1+0+0 Zorunlu 10
KRL34 Halk Sağlığı, Hematoloji, Acil 1+0+0 Zorunlu 8
KRL35 Gastrointestinal Sistem, Endokrinoloji, Obstetrik ve Jinekoloji 1+0+0 Zorunlu 12
KRL36 Santral Sinir Sistemi, Ürogenital Sistem ve Halk Sağlığı 1+0+0 Zorunlu 10
Toplam AKTS 60
4.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
STJ401 İç Hastalıkları Staj Programı 116+188+0 Zorunlu 12
STJ402 Genel Cerrahi Staj Programı 87+74+0 Zorunlu 9
STJ403 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Programı 156+32+0 Zorunlu 11
STJ404 Kadın Hastalıkları ve Doğum Staj Programı 119+184+0 Zorunlu 12
STJ405 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Programı 21+48+0 Zorunlu 4
STJ406 Acil Tıp Staj Programı 30+26+0 Zorunlu 3
STJ407 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Programı 30+26+0 Zorunlu 3
STJ408 Klinik Farmakoloji Staj Programı 31+12+0 Zorunlu 3
STJ409 Plastik ve Rekonstruktif ve Estetik Cerrahisi Staj Programı 12+42+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 60
5.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
STJ501 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Staj Programı 30+40+0 Zorunlu 4
STJ502 Göz Hastalıkları Staj Programı 28+40+0 Zorunlu 4
STJ503 Deri ve Zührevi Hastalıkları Staj Programı 26+28+0 Zorunlu 4
STJ504 Üroloji Staj Programı 23+50+0 Zorunlu 4
STJ505 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Programı 32+44+0 Zorunlu 4
STJ506 Radyoloji Staj Programı 30+40+0 Zorunlu 4
STJ507 Nöroloji Staj Programı 33+62+0 Zorunlu 5
STJ509 Ortopedi ve Travmatoloji Staj Programı 17+84+0 Zorunlu 5
STJ510 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Staj Programı 18+40+0 Zorunlu 4
STJ511 Enfeksiyon Hastalıkları Staj Programı 59+38+0 Zorunlu 5
STJ512 Kardiyoloji Staj Programı 33+48+0 Zorunlu 5
STJ513 Adli Tıp Staj Programı 45+33+0 Zorunlu 4
STJ514 Göğüs Hastalıkları Staj Programı 17+44+0 Zorunlu 4
[G] SEC5 Dönem 5 Seçmeli Ders Grubu - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 60
Gruplu Dersleri Göster
6.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
INT601 İç Hastalıkları 0+0+0 Zorunlu 5
INT602 Genel Cerrahi 0+0+0 Zorunlu 5
INT603 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 0+0+0 Zorunlu 10
INT604 Kadın Hastalıkları ve Doğum 0+0+0 Zorunlu 5
INT605 Kardiyoloji 0+0+0 Zorunlu 5
INT606 Acil Tıp 0+0+0 Zorunlu 5
INT607 Halk Sağlığı 0+0+0 Zorunlu 5
INT608 Aile Hekimliği 0+0+0 Zorunlu 5
INT609 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 0+0+0 Zorunlu 5
[G] SINT1 Dahili Seçmeli Klinik Staj I - Seçmeli 6 2
[G] SINT2 Cerrahi Seçmeli Klinik Staj II - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 62
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5668