Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / İç Mimarlık - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GST121 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
GST123 Matematik 2+2+0 Zorunlu 4
IM113 Tasarı Geometri 2+2+0 Zorunlu 4
IM117 Temel Tasarım 4+4+0 Zorunlu 8
IM123 Teknik Resim 2+2+0 Zorunlu 4
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S1 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S2 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GST122 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
IM118 İç Mimari Stüdyoya Giriş 4+4+0 Zorunlu 8
IM124 Yapı Bilgisi 2+2+0 Zorunlu 5
IM126 Malzeme Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
IM128 Maket-Model 2+2+0 Zorunlu 4
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S3 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IM211 İç Mimari Stüdyo I 4+4+0 Zorunlu 8
IM231 Sanat Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
IM233 Bilgisayar Destekli Tasarım I 1+2+0 Zorunlu 2
IM235 Strüktür Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 2
IM237 Yapı Elemanları 2+2+0 Zorunlu 2
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0+0 Zorunlu 2
MED101 Medeniyet Tasavvuru 2+0+0 Zorunlu 3
[G] S4 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S5 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US3 Üniversite Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IM212 İç Mimari Stüdyo II 4+4+0 Zorunlu 8
IM218 Ergonomi 2+0+0 Zorunlu 2
IM234 Bilgisayar Destekli Tasarım II 1+2+0 Zorunlu 3
IM236 Mimarlık Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
IM238 İç Mekan Konstrüksiyon Bilgisi I 2+2+0 Zorunlu 4
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S6 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S7 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US4 Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IM311 İç Mimari Stüdyo III 4+4+0 Zorunlu 8
IM333 Anadolu Türk Mimarlık Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
IM335 Isıtma-Sıhhi Tesisat 2+0+0 Zorunlu 2
IM337 İç Mekan Konstrüksiyon Bilgisi II 2+2+0 Zorunlu 4
IM351 Staj I 0+0+0 Zorunlu 8
[G] S8 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S9 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IM312 İç Mimari Stüdyo IV 4+4+0 Zorunlu 8
IM336 Donatı Tasarımı 2+0+0 Zorunlu 2
IM338 Modern Mimarlık Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
IM340 Rölöve 2+2+0 Zorunlu 4
IM342 Araştırma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 4
[G] S10 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S11 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US6 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VI - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 A.İ.İ.T. I 2+0+0 Zorunlu 2
IM411 İç Mimari Stüdyo V 4+4+0 Zorunlu 8
IM443 Yapım Yönetim 2+0+0 Zorunlu 2
IM445 Restorasyon 2+2+0 Zorunlu 4
IM451 Staj II 0+0+0 Zorunlu 8
[G] S12 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US7 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VII - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
ATA102 A.İ.İ.T. II 2+0+0 Zorunlu 2
IM412 Bitirme Projesi 4+4+0 Zorunlu 10
IM444 Meslek Etiği 2+0+0 Zorunlu 2
IM446 Yapı Keşif-Metraj 2+0+0 Zorunlu 3
SD400 Sektör Danışmanlığı 1+0+0 Zorunlu 1
[G] S13 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S14 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] S15 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5669