Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BES101 Mesleki Oryantasyon 2+0+0 Zorunlu 4
BES111 Fizyoloji I 2+0+0 Zorunlu 4
BES121 Bilgisayara Giriş I 2+0+0 Zorunlu 2
BES141 Anatomi I 2+0+0 Zorunlu 4
BES151 Kritik Düşünme Stratejileri 2+0+0 Zorunlu 2
BES161 Temel Kimya I 2+1+0 Zorunlu 3
BES171 Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 2
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 2+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] AS11 Alan Seçmeli Ders I - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 2+0+0 Zorunlu 3
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
BES102 Beslenme Antropolojisi 2+0+0 Zorunlu 4
BES112 Anatomi II 2+0+0 Zorunlu 4
BES122 Fizyoloji II 2+0+0 Zorunlu 4
BES132 Bilgisayara Giriş II 2+1+0 Zorunlu 2
BES152 Temel Kimya II 2+1+0 Zorunlu 3
BES162 Genel İktisat 2+0+0 Zorunlu 2
BES172 Genel Mikrobiyoloji 2+2+0 Zorunlu 2
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] AS12 Alan Seçmeli Ders II - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES201 Beslenme Biyokimyası I 2+0+0 Zorunlu 3
BES211 Besin Kimyası ve Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 4
BES231 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 2
BES251 İngilizce III 2+0+0 Zorunlu 2
BES271 Toplu Beslenme Sistemleri I 2+0+0 Zorunlu 3
BES281 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı 2+0+0 Zorunlu 4
BES291 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I 2+2+0 Zorunlu 7
[G] AS21 Bölüm Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 2 1
[G] US3 Üniversite Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES202 Beslenme Biyokimyası II 2+0+0 Zorunlu 3
BES212 Besin Mikrobiyolojisi 2+2+0 Zorunlu 4
BES252 Hastalıkların Önlenmesinde Beslenme 2+0+0 Zorunlu 3
BES262 İngilizce IV 2+0+0 Zorunlu 2
BES272 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II 2+2+0 Zorunlu 7
BES282 Toplu Beslenme Sistemleri II 2+0+0 Zorunlu 3
[G] US4 Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV - Zorunlu 6 2
[G] AS22 Alan Seçmeli Ders IV - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES301 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme I 2+2+0 Zorunlu 5
BES311 Besin Kontrolü ve Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 2
BES321 Anne-Çocuk Beslenmesi 2+2+0 Zorunlu 4
BES331 Alan Semineri I 2+0+0 Zorunlu 2
BES341 Mesleki İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 2
BES351 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 3+0+0 Zorunlu 3
BES361 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 3
[G] AS31 Alan Seçmeli Ders V - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 24
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES302 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme II 2+2+0 Zorunlu 5
BES312 Beslenme Destek Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 3
BES332 Çocuk Hastalıklarında Beslenme 2+2+0 Zorunlu 5
BES342 Alan Semineri II 2+0+0 Zorunlu 2
BES352 Mesleki İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 2
BES372 Besin-İlaç Etkileşimi 2+0+0 Zorunlu 3
BES382 Dış Kurum Stajı 0+4+0 Zorunlu 4
[G] AS32 Alan Seçmeli Ders VI - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES411 Meszuniyet Projesi I 2+0+0 Zorunlu 5
BES451 Klinik Beslenme Çocuk Stajı I 0+7+0 Zorunlu 6
BES461 Klinik Beslenme Erişkin Stajı I 0+10+0 Zorunlu 7
BES471 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı I 0+7+0 Zorunlu 6
BES481 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı I 0+8+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES412 Mezuniyet Projesi II 2+0+0 Zorunlu 5
BES452 Klinik Beslenme Çocuk Stajı Iı 0+7+0 Zorunlu 6
BES462 Klinik Beslenme Erişkin Stajı II 0+10+0 Zorunlu 7
BES472 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı II 0+7+0 Zorunlu 6
BES482 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı II 0+8+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5689