Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02110001 Mesleki Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 6
02110002 Anatomi 2+0+0 Zorunlu 3
02110003 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99500001 Psikolojiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
99500005 İlkyardım 2+0+0 Zorunlu 3
99500010 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
99900001 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
99900004 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
99900012 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
99900015 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02120004 Temel Kimya 2+0+0 Zorunlu 7
02120005 Genel İşletme 2+0+0 Zorunlu 7
02120006 Beslenme Antropolojisi 1+0+0 Zorunlu 7
99500003 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99900002 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
99900005 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
99900013 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02130007 Besin Kimyası ve Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 2
02130008 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I 2+2+0 Zorunlu 4
02130009 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı 2+0+0 Zorunlu 2
02130010 Toplu Beslenme Sistemleri I 2+0+0 Zorunlu 3
99500002 Tıbbi Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
99500009 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] BS01 Bölüm Seçmeli I - Seçmeli 10 2
 [G] US1 Üniversite Seçmeli I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02140011 Beslenme Biyokimyası 2+0+0 Zorunlu 3
02140012 Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği 2+2+0 Zorunlu 2
02140013 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II 2+2+0 Zorunlu 4
02140014 Toplu Beslenme Sistemleri II 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] BS02 Bölüm Seçmeli II - Seçmeli 15 3
 [G] US2 Üniversite Seçmeli II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02150015 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme I 2+2+0 Zorunlu 3
02150016 Besin Kontrolü ve Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 3
02150017 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2+2+0 Zorunlu 3
02150018 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 2+0+0 Zorunlu 3
99500008 Sağlıkta Araştırma ve Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 3
 [G] BS03 Bölüm Seçmeli III - Seçmeli 10 2
 [G] YS01 Yüksekokul Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02160019 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme II 2+2+0 Zorunlu 3
02160020 Beslenme Destek Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 3
02160021 Dış Kurum Uygulaması 0+4+0 Zorunlu 6
02160022 Çocuk Hastalıklarında Beslenme 2+2+0 Zorunlu 3
 [G] BS04 Bölüm Seçmeli IV - Seçmeli 10 2
 [G] YS02 Yüksekokul Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02170024 Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması I 0+7+0 Zorunlu 7
02170025 Klinik Beslenme Erişkin Uygulaması I 0+10+0 Zorunlu 7
02170026 Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması I 0+7+0 Zorunlu 6
02170027 Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması I 0+8+0 Zorunlu 5
02170028 Mezuniyet Projesi 0+2+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02180029 Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması II 0+7+0 Zorunlu 8
02180030 Klinik Beslenme Erişkin Uygulaması II 0+10+0 Zorunlu 8
02180031 Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması II 0+7+0 Zorunlu 7
02180032 Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması II 0+8+0 Zorunlu 7
Toplam AKTS 30
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5689