Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
EBE101 Ebelik Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramlar 2+0+0 Zorunlu 3
EBE111 Ebeliğe Özgü Fonksiyonel Anatomi 2+2+0 Zorunlu 5
EBE121 Ebeliğe Özgü Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 5
EBE141 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
EBE151 Ebelikte Etkili İletişim Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
EBE161 Kendini Tanıma ve İnsan Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
EBE171 Temel Bilişim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ES11 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
EBE102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar 4+8+0 Zorunlu 10
EBE112 Ebeliğe Özgü Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
EBE122 Ebeliğe Özgü Mikrobiyoloji 2+1+0 Zorunlu 3
EBE132 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
EBE152 Mesleki Örgütlenme ve Ebelik Etiği 2+0+0 Zorunlu 3
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
EBE142 Temel Patoloji 2+0+0 Seçmeli 2
[G] ES12 Seçmeli Ders - Zorunlu 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE201 Antenatal Bakım ve İzlem I 4+8+0 Zorunlu 10
EBE211 İlk Yardım ve Afet Yönetimi 2+2+2 Zorunlu 2
EBE221 Birey ve Ailenin Gelişimi-Aile Ebeliği 2+0+0 Zorunlu 3
EBE231 Temel Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
EBE241 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2+0+0 Zorunlu 2
EBE251 Embriyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 2
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 3
[G] ES21 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US3 Üniversite Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
EBE202 Antenatal Bakım ve İzlem II 4+8+0 Zorunlu 10
EBE212 Sistem Hastalıkları ve Ebelik Bakımı 6+4+0 Zorunlu 5
EBE232 Ebelikte Eğitim ve Danışmanlık Becerileri 2+1+0 Zorunlu 3
EBE252 Sağlık Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
EBE262 Aile Planlaması 2+4+0 Zorunlu 4
[G] ES22 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE301 İntrapartum ve Postpartum Bakım ve İzlem I 6+8+0 Zorunlu 10
EBE311 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 3
EBE321 Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
EBE331 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 3+4+2 Zorunlu 8
[G] US5 Üniversite Seçmeli Ders Grubu V - Zorunlu 3 1
[G] ES31 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE302 Intrapartum ve Postpartum Bakım II 6+8+0 Zorunlu 10
EBE312 Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Bakım 2+8+0 Zorunlu 8
EBE322 İngilizce Makale Okuma - Tartışma 2+0+0 Zorunlu 3
EBE332 Yaz Stajı 0+8+0 Zorunlu 4
[G] ES32 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 28
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE411 Ebelikte Yönetim ve Organizasyon 2+4+0 Zorunlu 5
EBE441 Bitirme Tezi I 2+0+0 Zorunlu 2
EBE451 Doğal Doğum Bilinci, Desteği ve Alternatif Doğum Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 4
EBE461 Bulaşıcı Hastalıklar ve Ebelik 2+0+0 Zorunlu 3
EBE471 Toplum Sağlığı ve Ebelik 4+8+0 Zorunlu 10
[G] ES41 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US7 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VII - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBE402 İntern Programı 2+24+0 Zorunlu 22
EBE412 Bitirme Tezi II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ES42 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5690