Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02210001 Ebelik Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramlar 2+0+0 Zorunlu 6
02210002 Anatomi 2+0+2 Zorunlu 3
02210003 Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
99500001 Psikolojiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
99500002 Tıbbi Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
99500010 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
99900001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
99900004 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
99900012 Yabancı Dil I (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
99900015 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02220004 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar 4+8+2 Zorunlu 8
02220005 Prekonsepsiyonel Danışmanlık ve Embriyoloji 2+0+0 Zorunlu 5
02220006 Ebelikte Etkili İletişim Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 5
99500003 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99500006 Histoloji-Patoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99900002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
99900005 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
99900013 Yabancı Dil II (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02230007 Antenatal Bakım ve İzlem I 4+8+0 Zorunlu 8
02230008 Ebelikte Eğitim ve Danışmanlık Becerileri 2+0+2 Zorunlu 4
99500004 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99500005 İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 3
99500007 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2+0+0 Zorunlu 4
[G] BS01 Bölüm Seçmeli I - Seçmeli 5 1
[G] US1 Üniversite Seçmeli I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02 40010 Sistem Hastalıkları ve Ebelik Bakımı 6+8+0 Zorunlu 7
02240009 Antenatal Bakım ve İzlem II 4+8+0 Zorunlu 8
02240011 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması 2+0+0 Zorunlu 2
02240012 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
02240013 Mesleki Örgütlenme ve Ebelik Etiği 2+0+0 Zorunlu 3
[G] BS02 Bölüm Seçmeli II - Seçmeli 5 1
[G] US2 Üniversite Seçmeli II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02250014 İntrapartum, Postpartum Bakım ve İzlem I 4+8+2 Zorunlu 8
02250015 Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Bakım 2+0+0 Zorunlu 3
02250016 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 3+8+0 Zorunlu 6
99500008 Sağlıkta Araştırma ve Biyoistatistik 2+0+2 Zorunlu 3
[G] BS03 Bölüm Seçmeli III - Seçmeli 5 1
[G] YS01 Yüksekokul Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02260017 Intrapartum, Postpartum Bakım ve İzlem II 4+8+2 Zorunlu 8
02260018 Toplum Sağlığı ve Ebelik 4+8+0 Zorunlu 5
02260019 Ebelikte Yönetim ve Liderlik 2+0+0 Zorunlu 2
[G] BS04 Bölüm Seçmeli IV - Seçmeli 10 2
[G] YS02 Yüksekokul Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02270020 Klinik Uygulama I 0+24+0 Zorunlu 11
02270021 Ruh Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 2
02270022 Doğal Doğum Bilinci, Desteği ve Alternatif Doğum Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 2
02270023 Staj 0+0+0 Zorunlu 5
[G] BS05 Bölüm Seçmeli V - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02280024 Klinik Uygulama II 0+24+0 Zorunlu 17
02280025 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 2+0+0 Zorunlu 3
[G] BS06 Bölüm Seçmeli VI - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5690