Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
FTR101 Anatomi I 3+0+3 Zorunlu 6
FTR111 Fizyoloji I 3+0+0 Zorunlu 4
FTR121 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2+0+0 Zorunlu 2
FTR131 Fizyoterapiye Giriş ve Etik 2+0+0 Zorunlu 2
FTR141 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S11 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US1 Üniversite Seçmeli Ders Grubu I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FTR102 Anatomi II 3+0+3 Zorunlu 6
FTR112 Fizyoloji II 3+0+0 Zorunlu 4
FTR122 Fizyoterapide Isı Işık 2+0+0 Zorunlu 2
FTR132 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTR142 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S12 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR201 Elektroterapi I 2+3+0 Zorunlu 4
FTR211 Manipulatif Tedavi I 1+2+0 Zorunlu 4
FTR221 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme 2+2+0 Zorunlu 4
FTR231 Egzersiz Fizyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR241 Nöroanatomi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR251 Nörofizyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTR261 Normal Motor Gelişim 2+0+0 Zorunlu 2
FTR271 Hidroterapi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR281 Dahiliye 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S21 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR202 Elektroterapi II 2+3+0 Zorunlu 4
FTR212 Manipulatif Tedavi II 1+2+0 Zorunlu 4
FTR222 Biyomekanik ve Kinezyoloji I 2+0+0 Zorunlu 2
FTR232 Tedavi Hareketleri 2+3+0 Zorunlu 4
FTR242 Nöroloji-Nöroşirurji 2+0+0 Zorunlu 2
FTR252 Klinik Ortopedi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR262 Pediatri 2+0+0 Zorunlu 2
FTR272 Yaz Stajı I 0+8+0 Zorunlu 4
[G] S22 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR301 Nörolojik Rehabilitasyon I 3+1+0 Zorunlu 3
FTR311 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I 2+2+0 Zorunlu 3
FTR321 Biyomekanik ve Kinezyoloji II 2+0+0 Zorunlu 2
FTR331 Ortopedik Rehabilitasyon 3+0+0 Zorunlu 3
FTR341 Pulmoner Rehabilitasyon 2+1+0 Zorunlu 2
FTR351 Ortez ve Rehabilitasyonu 3+0+0 Zorunlu 3
FTR361 Pediatrik Rehabilitasyon 2+2+0 Zorunlu 3
FTR371 Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S31 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 24
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR302 Nörolojik Rehabilitasyon II 3+1+0 Zorunlu 3
FTR312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II 2+2+0 Zorunlu 3
FTR322 İş ve Uğraşı Tedavisi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR332 Romatolojik Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
FTR342 Kardiyak Rehabilitasyon 2+1+0 Zorunlu 3
FTR352 Protez ve Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
FTR362 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 2
FTR372 Yaz Stajı II 0+8+0 Zorunlu 4
[G] S32 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 24
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR401 Kllinik Uygulama I 0+20+0 Zorunlu 12
FTR411 Seminer 2+0+0 Zorunlu 3
FTR421 Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
FTR431 İngilizce Makale Okuma-Tartışma 2+0+0 Zorunlu 3
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 3
[G] S41 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US7 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VII - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
FTR402 Klinik Uygulama II 0+20+0 Zorunlu 12
FTR412 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme 2+0+0 Zorunlu 3
FTR422 Bitirme Tezi 2+0+0 Zorunlu 3
FTR432 Fizyoterapide Mesleki Tecrübe 2+0+0 Zorunlu 3
[G] S42 Bölüm Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5691