Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02310101 Anatomi I 3+0+3 Zorunlu 7
02310102 Fizyoloji I 3+0+0 Zorunlu 6
02310103 Fizyoterapiye Giriş ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
99500001 Psikolojiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
99500004 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99500010 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
99900001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
99900004 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
99900012 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02320101 Anatomi II 3+0+3 Zorunlu 7
02320102 Fizyoloji II 3+0+0 Zorunlu 6
02320103 Fizyoterapide Isı Işık ve Hidroterapi 3+0+0 Zorunlu 4
02320104 Beslenme 2+0+0 Zorunlu 2
02320105 Sağlık Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
99500006 Histoloji-Patoloji 2+0+0 Zorunlu 3
99900002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
99900005 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
99900013 Yabancı Dil II (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02330101 Elektroterapi I 2+0+2 Zorunlu 4
02330102 Manipulatif Tedavi I 1+0+2 Zorunlu 3
02330103 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme 2+0+2 Zorunlu 4
02330104 Klinik Bilimler I 3+0+0 Zorunlu 3
02330105 Egzersiz Fizyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
02330106 İngilizce Makale Okuma-Tartışma 2+0+0 Zorunlu 3
[G] BS01 Bölüm Seçmeli I - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02340101 Elektroterapi II 2+0+2 Zorunlu 4
02340102 Manipulatif Tedavi II 1+0+2 Zorunlu 3
02340103 Tedavi Hareketleri 2+0+3 Zorunlu 4
02340104 Klinik Bilimler II 3+0+0 Zorunlu 3
02340105 Biyomekanik ve Kinezyoloji I 2+0+0 Zorunlu 2
02340106 Staj I 0+0+0 Zorunlu 4
[G] BS02 Bölüm Seçmeli III - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02350101 Nörolojik Rehabilitasyon I 3+0+1 Zorunlu 3
02350102 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I 2+0+2 Zorunlu 3
02350103 Ortopedik Rehabilitasyon 3+0+0 Zorunlu 3
02350104 Pulmoner Rehabilitasyon 2+0+1 Zorunlu 3
02350105 Ortez ve Rehabilitasyonu 3+0+0 Zorunlu 3
02350106 Pediatrik Rehabilitasyon 2+0+2 Zorunlu 3
02350107 Romatolojik Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
02350108 Biyomekanik ve Kinezyoloji II 2+0+0 Zorunlu 2
99500008 Sağlıkta Araştırma ve Biyoistatistik 2+0+2 Zorunlu 3
[G] BS03 Bölüm Seçmeli V - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02360101 Nörolojik Rehabilitasyon II 3+0+0 Zorunlu 3
02360102 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II 2+0+2 Zorunlu 3
02360103 Protez ve Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 3
02360104 Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu 2+0+0 Zorunlu 2
02360105 Kardiyak Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 3
02360106 Fizyoterapide Mesleki Tecrübe 2+0+0 Zorunlu 2
02360107 Staj II 0+0+0 Zorunlu 4
[G] BS04 Bölüm Seçmeli VI - Seçmeli 10 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02370101 Klinik Uygulama I 0+20+0 Zorunlu 13
99900015 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik 4+0+0 Zorunlu 4
[G] BS05 Bölüm Seçmeli VIII - Seçmeli 5 1
[G] US1 Üniversite Seçmeli I - Seçmeli 3 1
[G] YS01 Yüksekokul Seçmeli I - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
02380101 Klinik Uygulama II 0+20+0 Zorunlu 13
02380102 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme 2+0+0 Zorunlu 4
[G] BS06 Bölüm Seçmeli IX - Seçmeli 5 1
[G] US2 Üniversite Seçmeli II - Seçmeli 3 1
[G] YS02 Yüksekokul Seçmeli II - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5691