Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Fizyoterapi - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları I 2+0+0 Zorunlu 2
FTT101 Anatomi 2+0+0 Zorunlu 3
FTT111 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTT121 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTT131 Meslek Etiği 2+0+0 Zorunlu 2
FTT141 Fizyoterapi Temel Uygulamaları I 4+4+0 Zorunlu 6
FTT151 İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 2
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S11 Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
[G] US1 Üniversite Seçmeli Ders Grubu I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FTT102 Klinik Kinezyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
FTT112 Temel Ölçme Değerlendirme 2+2+0 Zorunlu 3
FTT122 Fizyoterapi Temel Uygulamaları II 4+4+0 Zorunlu 6
FTT132 Yaz Stajı 0+30+0 Zorunlu 4
FTT142 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 2
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S12 Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
[G] US2 Üniversite Seçmeli Ders Grubu II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTT201 Ortopedik ve Romatolojik Hastalıklar 3+0+0 Zorunlu 3
FTT211 Masaj Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 5
FTT221 Nörolojik Hastalıklar 3+0+0 Zorunlu 3
FTT251 Fizyoterapi Yöntemleri I 4+6+0 Zorunlu 6
FTT261 Geriatri 2+0+0 Zorunlu 2
FTT271 Kardiyopulmoner Hastalıklar 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S21 Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
[G] US3 Üniversite Seçmeli Ders Grubu III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
FTT202 Hidroterapi ve Balneoterapi 4+0+0 Zorunlu 3
FTT212 Fizyoterapi Yöntemleri II 2+2+0 Zorunlu 6
FTT222 Klinik Uygulama II 0+16+0 Zorunlu 8
FTT232 Spor ve Sağlık 2+0+0 Zorunlu 2
FTT242 Egzersiz Fizyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
[G] S22 Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5694