İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
H101 Hukuka Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
ING111 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 4
IS101 Ekonomı I 0+0+0 Zorunlu 4
IS111 İşletme Bilimi I 0+0+0 Zorunlu 4
IS121 Muhasebe I 0+0+0 Zorunlu 4
MAT101 İşletme Matematiği I 3+0+0 Zorunlu 4
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 3
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 3
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
G162 Bilgisayar Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 3
ING112 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 4
IS102 Ekonomi II 3+0+0 Zorunlu 4
IS112 İşletme Bilimi II 3+0+0 Zorunlu 4
IS122 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
MAT102 İşletme Matematiği II 3+0+0 Zorunlu 4
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
G201 İstatistik I 3+0+0 Zorunlu 3
H201 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
ING211 Mesleki İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
IS201 Pazarlama İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 3
IS211 Üretim Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
IS221 Finansal Yönetim I 3+0+0 Zorunlu 4
IS261 Örgütsel Davranış I 3+0+0 Zorunlu 4
IS271 Bilgisayarlı Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
G202 İstatistik II 3+0+0 Zorunlu 3
H202 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
ING212 Mesleki İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
IS202 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 3
IS222 Finansal Yönetim II 3+0+0 Zorunlu 4
IS242 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3
IS262 Örgütsel Davranış II 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 23
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING311 Mesleki İngilizce III 3+0+0 Zorunlu 3
IS311 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 3
IS321 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
UYG3 Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi I 0+8+0 Zorunlu 4
[G] US5 Üniversite Seçmeli Ders Grubu V - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 19
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING312 Mesleki İngilizce IV 3+0+0 Zorunlu 3
IS302 Uluslararası Finans 3+0+0 Zorunlu 5
IS312 Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 5
IS322 Sayısal Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 19
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ING411 Mesleki İngilizce V 3+0+0 Zorunlu 3
UYG4 Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi II 0+12+0 Zorunlu 6
[G] US7 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VII - Seçmeli 6 2
[G] YDS41 Yabancı Dil Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 18
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BP402 Bitirme Projesi 3+0+0 Zorunlu 5
ING412 Mesleki İngilizce VI 3+0+0 Zorunlu 3
SD400 Sektör Danışmanlığı 1+0+0 Zorunlu 1
[G] US8 Üniversite Seçmeli Ders Grubu VIII - Seçmeli 6 2
[G] YDS42 Yabancı Dil Seçmeli Ders - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 18
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5751