Yabancı Diller Yüksekokulu / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
İMT101 Yazma Becerisi I 3+0+0 Zorunlu 5
İMT103 Sözlü İletişim I 3+0+0 Zorunlu 5
İMT105 Okuma Becerisi I 3+0+0 Zorunlu 5
İMT107 Çeviriye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
MED101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3+0+0 Zorunlu 4
TUR101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AHİ102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3+0+0 Zorunlu 4
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
İMT102 Yazma Becerisi II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT104 Sözlü İletişim II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT106 Okuma Becerisi II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT108 Çeviri Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
TUR102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT201 Dilbilimine Giriş I 3+0+0 Zorunlu 5
İMT203 Edebi Metin Çevirisi I 2+0+0 Zorunlu 5
İMT205 Sözlü Çeviri Teknikleri I 2+0+0 Zorunlu 5
İMT207 Teknik Metin Çevirisi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] AS21 Alan Seçmeli Ders I - Seçmeli 5 1
[G] US21 Üniversite Seçmeli Ders I - Seçmeli 3 1
[G] YS21 Seçmeli Yabancı Dil I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT202 Dilbilimine Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT204 Edebi Metin Çevirisi II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT206 Sözlü Çeviri Teknikleri II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT208 Çağdaş Dünya Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
[G] AS22 Alan Seçmeli Ders II - Seçmeli 5 1
[G] US22 Üniversite Seçmeli Ders II - Seçmeli 3 1
[G] YS22 Seçmeli Yabancı Dil II - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT301 Eşzamanlı Çeviri I 3+0+0 Zorunlu 5
İMT303 Söylem Çözümlemesi 3+0+0 Zorunlu 5
İMT305 Türk Çeviri Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4
İMT307 Ardıl Çeviri 2+0+0 Zorunlu 5
[G] AS31 Alan Seçmeli Ders III - Seçmeli 5 1
[G] US31 Üniversite Seçmeli Ders III - Seçmeli 3 1
[G] YS31 Seçmeli Yabancı Dil III - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMTU001 Uygulamalı Eğitim I (Staj) 0+0+0 Zorunlu 7
İMT302 Eşzamanlı Çeviri II 3+0+0 Zorunlu 5
İMT304 İngiliz-Amerikan Kültürü Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] AS32 Alan Seçmeli Ders IV - Seçmeli 10 2
[G] YS32 Seçmeli Yabancı Dil IV - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT401 Çeviri Eleştirisi 3+0+0 Zorunlu 5
İMT403 Konferans Çevirisi 3+0+0 Zorunlu 7
İMT405 Hukuk Çevirisi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] AS41 Alan Seçmeli Ders V - Seçmeli 10 2
[G] YS41 Seçmeli Yabancı Dil V - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT402 Medya Çevirisi 3+0+0 Zorunlu 5
İMT404 Çeviri Projesi 3+0+0 Zorunlu 9
UMTİ002 Uygulamalı Eğitim II (Staj) 0+0+0 Zorunlu 8
[G] AS42 Alan Seçmeli Ders VI - Seçmeli 5 1
[G] YS42 Seçmeli Yabancı Dil VI - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.karatay.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5766